Entorn Qualitat

Afegir valor + totes les parts + lideratge + fets + processos + participació + millora + benefici mutu

bloc EQ | butlletí | castellà Centre de coneixement

935 287 781


 

Qui som

Entorn Qualitat es va constituir el juliol de 2002 per Enric Bono i Antoni Serrano, professionals amb una llarga experiència prèvia en consultoria, auditoria i formació a organitzacions industrials i de serveis.

El gener de 2008, fruit del creixement i de la visió empresarial assumida vàrem canviar la forma social de societat civil privada per la de societat limitada amb la denominació de Consultors de Processos Sostenibles SL.

Durant aquests anys hem assessorat moltes empreses i organitzacions en l'aplicació d'estratègies de millora i innovació i en la implantació de sistemes de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i la salut en el treball.

Col·laborem amb els nostres clients tant a nivell estratègic com a nivell operatiu. Des de l'alta direcció fins als responsables de processos i operaris.