El Centre de Coneixement EQ de Consultors de Processos Sostenibles té per finalitat donar resposta a les necessitats formatives dels nostres clients.
Els àmbits de coneixement són, entre altres, la estratègia empresarial, la gestió de la qualitat, la responsabilitat social empresarial, la gestió ambiental, la gestió del risc, l'eficiència energètica, etc.
Tot allò que té a veure amb l'excel·lència empresarial i la bona governança té cabuda en el Centre de Coneixement EQ.
Oferim unitats formatives d'abast i de formats diferents. Des d'una formació bàsica fins a la monitorització per implantar una metodologia o un sistema de gestió a l'organització.
Si desitgeu oferir unitats de coneixement que són coherents amb el nostre àmbit d’actuació, posem a la vostra disposició el Centre de Coneixement EQ.