Com una alenada d’aire fresc. Això podem dir del darrer llibre de Gary Hamel: The Future of Management.

Segons diu i justifica Gary Hamel en aquest llibre, no n’hi ha prou amb la innovació operacional, de productes/serveis i d’estratègia. Cal una renovació de la gestió, acorada encara amb sistemes de fa cent anys.

És necessari innovar, però especialment en els sistemes de gestió per tal de gestionar amb èxit les organitzacions del segle XXI.

Només un 14% de les persones se senten compromeses amb el seu treball. La raó cal trobar-la en que fan allò que se’ls encomana per comptes de fer allò que els agradaria fer.

Segons Gary Hamel cal que les persones aportin les seves idees i la seva creativitat a l’organització però això no serà possible si no ho fan amb llibertat.

El llibre ens mostra exemples on la màxima llibertat de les persones aporta també la màxima creativitat i l’èxit de l’empresa. Experiències reeixides a General Electric, Procter & Gamble, Google, Gore, IBM i altres on la llibertat i la disciplina no entren en contradicció.

L’empresa del futur i ja la d’ara ha de ser una empresa en xarxa amb persones que participen de les decisions, amb transparència, amb equitat i oberta a les idees més atípiques.

Hi ha tres reptes fonamentals que l’empresa del segle XXI ha de resoldre:

1. Accelerar de manera espectacular el ritme de la renovació estratègica en les organitzacions, grans i petites.

2. Fer de la innovació un assumpte de tothom, tots els dies.

3. Crear un entorn de treball molt atractiu, que motivi les persones a donar el millor d’elles mateixes.

D’aquests reptes sorgeixen idees d’actuació que són també altres reptes:

1. Que totes les veus de l’empresa siguin escoltades i valorades pel seu mèrit. Democratitzar les idees.

2. Convertir el personal ordinari en personal innovador extraordinari. Amplificar la imaginació humana.

3. Reassignar els recursos de forma dinàmica allí on més convingui.

4. Prendre decisions tenint en compte el coneixement col•lectiu de l’organització. Sumar saviesa col•lectiva.

5. Evitar que les creences antiquades dels directius dificultin la renovació estratègica. Minimitzar el llast de vells models mentals.

6. Convertir un exèrcit de reclutats en una comunitat de voluntaris. Brindar a tothom la possibilitat de participar.

En fi, un llibre que cal llegir per poder tenir idees clares sobre com cal gestionar amb èxit l’empresa 2.0 del segle que estem començant.

Publicat per Paidós Empresa amb el títol El Futuro del Management.