Entorn Qualitat ha estat guanyadora del concurs per al projecte “Vi+Net” per al càlcul i millora de la petjada de carboni d’una cinquantena de cellers de tot Catalunya .

Una cinquantena de cellers de tot Catalunya participen en el projecte “Vi+Net”, impulsat per nou grups d’Acció Local de Catalunya coordinats pel Consorci Leader Priorat-Baix Camp, que té per objectiu fomentar les bones pràctiques en el sector, a fi de reduir el seu impacte sobre el canvi climàtic i augmentar-ne la competitivitat.

Vi+NetEl projecte “Vi+Net”, el de més abast a l’Estat espanyol per la quantitat de petjades de carboni quantificades, té per objectiu fomentar bones pràctiques que redueixin l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en el sector vitivinícola a través d’accions diverses com l’organització de jornades formatives, formació on-line, l’elaboració d’un manual de bones pràctiques i la realització d’una eina de càlcul que permeti als cellers calcular la petjada de carboni dels seus productes més enllà del marc d’aquest projecte. Aquesta eina facilitarà el procés de certificació de la petjada de carboni de vins a cada celler i serà pre-verificada per l’entitat de certificació OCA-CERT que en certificarà el compliment de la norma ISO 14067 per al càlcul de petjada de carboni de productes vitivinícoles.

Per a la realització del projecte, Entorn Qualitat, ARDA, Lavola i OCA Cert han constituït un acord de col·laboració.

Aquestes empreses, en el marc d’aquest acord, assessoren els cellers que participen en el projecte oferint acompanyament durant els processos d’obtenció de dades, de càlcul i de certificació de la petjada de carboni dels vins seleccionats, tot ajudant els cellers a definir estratègies de reducció de la petjada de carboni. Reducció que té una forta correlació amb la disminució de costos.

El càlcul i reducció de la petjada de carboni, a més de contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic promou una bona reputació del celler per la seva responsabilitat social i millora la competitivitat dels seus productes pel valor afegit que això representa.