El passat dimecres dia 18 de juliol, Entorn Qualitat va participar en una jornada sobre el canvi climàtic i la petjada de carboni a Montblanc, en el centre Concactiva del Consell Comarcal de La Conca de Barberà.

El senyor Salvador Samitier, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, i el senyor Antoni Serrano, Director d’Entorn Qualitat, van fer les seves respectives intervencions sobre el canvi climàtic i la petjada de carboni.

El que es va dir durant la jornada és d’aplicació general, tot i que s’adreçava sobre tot a les empreses del sector vitivinícola.

Adhesió Entorn QualitatAl llarg de la sessió es va poder veure què significa el canvi climàtic, quins són els seus efectes previsibles i diferents mesures a prendre per tal de mitigar-ne els efectes.

També es va presentar la iniciativa dels Acords Voluntaris com a una acció a realitzar per fer front al canvi climàtic.

Es va exposar el concepte de petjada de carboni aplicat a productes i concretament a l’ampolla de vi o de cava.

També es va emfatitzar la importància de començar a treballar obtenint dades dels processos i dels components per disposar un coneixement de la petjada de carboni tant aviat com sigui possible, tenint en compte que això requereix un procés i un temps que pot començar precisament amb l’adopció dels Acords Voluntaris.

La mesura i minimització de la petjada de carboni mitjançant una anàlisi de l’eficiència energètica representa un cercle virtuós que redueix emissions, redueix costos i a més prestigia davant el mercat sensible.

Cal tenir en compte que ja hi ha països propers, com França, on la declaració de la petjada està ja regulada per llei.

Entorn Qualitat ofereix el seu ajut gratuït a les empreses en els càlculs i gestions que cal fer per participar en el projecte d’Acords Voluntaris.

Entorn Qualitat també ofereix els seus serveis en la realització d’auditories o diagnòstics d’eficiència energètica per tal de reduir la despesa energètica i també les emissions de CO2.

Invertir en eficiència energètica és una inversió guanyadora ja que té un temps de retorn molt curt i alhora pot contribuir a fer front al canvi climàtic.