El dia 20 d’aquest mes de juny tindrà lloc a Rio de Janeiro la Conferència de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible coneguda com Rio+20.

Quin interès té aquesta conferència per a les nostres empreses?

El mon empresarial s’ha mantingut bastant al marge de les conferències anteriors i sovint ha percebut el medi ambient i la sostenibilitat més com una amenaça i un sobrecost que cap altra cosa.

El cert és que el que s’hi debat i les resolucions que s’hi acaben prenent afecten al conjunt de la societat. A les empreses també.

Rio + 20

La conferència de Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament de l’any 1992, anomenada Cimera de la Terra, va marcar un abans i un després. Per a uns va anar massa lluny, per a uns altres va servir de molt poc, però no va deixar ningú indiferent.

Des de llavors anem sentint termes com canvi climàtic, petjada de carboni, estalvi energètic, energies alternatives, pick oil, paraules i expressions que s’han fet presents en el discurs del dia a dia.

També han aparegut nous nínxols de negoci: en l’àmbit de la gestió, la reutilització i el reciclatge de residus, del sanejament de l’aigua, de les energies renovables, del turisme rural, de la rendibilització dels boscos, de l’estalvi energètic, … noves oportunitats de millora en els sectors productius tradicionals: en l’àmbit de la mobilitat, de la producció agroalimentària,… i nous sectors emergents com les tecnologies de la informació…

El debat de la conferència d’aquest any es focalitza en dos punts: el model de governança i l’economia verda.

El fet que un dels dos temes de debat de la conferència d’aquest any sigui l’economia verda, és a dir, el model econòmic i productiu del futur, és motiu suficient per prendre’s Rio+20 molt seriosament i involucrar-s’hi activament.

El secretariat del Pla de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) va encomanar a un grup d’experts analitzar en profunditat la greu crisi econòmica mundial que estem patint, iniciada al Estats Units l’any 2008, i trobar possibles vies de sortida.

Les conclusions assenyalen la caducitat del model econòmic actual de consum degut a la limitació dels recursos naturals.

El planeta no té prou recursos naturals per fer front al nivell de consum actual de tota la població mundial.

Com una via de sortida a la crisi proposen enllaçar l’economia amb l’ecologia i calculen que invertir el 2% del PIB global en 9 sectors claus de l’economia verda, fa augmentar la taxa de creixement del PIB.

Segons l’estudi, invertir en economia verda, és a dir innovar en processos eficients en consum d’energia, d’aigua i de recursos naturals en general i innovarAdhesió Entorn Qualitat en productes i serveis respectuosos amb el medi, millora la competitivitat de les empreses, les posa en millors condicions per afrontar el futur i incrementa l’ocupació.

Fa un parell de mesos parlàvem dels Acords Voluntaris com una bona idea de la Generalitat per iniciar en aquest camí a les petites i mitjanes empreses catalanes.

A Entorn Qualitat ja ho hem començat a fer.

Us recomanem que inicieu el camí i recordeu el nostre oferiment.

Aprofitem l’ocasió per dir que el proper dia 7 de juny tindrà lloc en el Cercle d’Economia la jornada “Rio + 20 i el mon empresarial a Catalunya. El camí cap a una economia verda” organitzada per ACECMA i la Generalitat de Catalunya. Per a més informació: http://www.riomes20.cat/