La Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) promou la vinculació de les empreses en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) mitjançant el programa d’Acords Voluntaris. 

La vostra empresa es compromet a mesurar els seus consums energètics i a adoptar accions per a reduir-los.

D’aquesta manera participa en el programa d’Acords Voluntaris i obteniu un reconeixement que us dona dret a fer ús d’una etiqueta que ho acredita.

A més de reduir els consums i les emissions associades tot estalviant en el capítol energètic, obteniu un reconeixement públic pel vostre esforç.

Creiem que participar en aquest programa fa que la vostra empresa comenci de manera fàcil i progressiva la seva aportació a la millora ambiental, entrant en un cicle virtuós de reducció d’emissions i de despesa energètica.

El cicle es realitza en tres etapes: conèixer i mesurar quins són els nostres consums, planificar i realitzar accions de reducció i estalvi i comunicar-ho mitjançant l’etiqueta dels acords voluntaris.

En els successius cicles anuals es van realitzant noves millores, nous estalvis i es manté el reconeixement.

El cicle virtuósPoc a poc l’empresa millora la seva eficiència energètica i si vol incorpora progressivament altres aspectes més indirectes que tenen efectes sobre el canvi climàtic relacionats amb la seva activitat.

Des d’Entorn Qualitat us recomanem i encoratgem a participar en aquest programa i ens oferim per ampliar-vos la informació que també podeu trobar en aquest web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic: http://bit.ly/wwWOJ3

Si ho desitgeu us podem ajudar en l’obtenció de les dades, en la gestió de la participació en el projecte i en la planificació de les millores.

En aquest moment ja hi ha  cinquanta-nou organitzacions adherides de tots els àmbits industrial i de serveis. La vostra també s’hi pot incorporar.

Consultors de Processos Sostenibles SL (Entorn Qualitat) ja ens hi hem adherit i sóm una d’aquestes 59 organitzacions.

Que la vostra sigui la propera!