Quants cops hem perdut temps cercant un estri, un document que no estava on nosaltres crèiem que havia de ser?

Quants cops cal apartar coses inútils per trobar el que realment necessitem?

Quants cops una eina no funciona en el moment en que més la necessitàvem?

Hem avaluat mai el temps perdut per aquestes causes?

Si sumem els minuts, hores i fins i tot dies de persones i processos perduts en aquestes tasques improductives potser veurem que tenim molt a millorar i que podem augmentar considerablement la nostra productivitat i amb ella els beneficis.

La metodologia 5 S ens ve a ajudar

És evident que cadascuna de les S no és un invent, cap dels seus principis és nou.

De fet, com la majoria de metodologies i sistemes, no són més, i això no és poc, que un conjunt ordenat i interrelacionat de principis o conceptes que tractats d’aquesta manera adquireixen una potencialitat enorme.

5S és una metodologia que motiva i que de forma sistemàtica va millorant la manera de fer de l’organització a l’entorn dels seus principis de priorització, ordenació i neteja.

La metodologia 5 S sistematitza la manera de treballar de manera eficient basant-se en cinc principis, especialment  l’ordre i la neteja millorant així les condicions del lloc de treball: seguretat, clima laboral, motivació del personal, etc., i en conseqüència, la qualitat, la productivitat, l’eficiència i la competitivitat de l’organització.

Les cinc S’s es poden aplicar a tota mena d’empreses, organitzacions i activitats, tant a tasques de fàbrica com d’oficina.

Les cinc S’s, són les inicials de les cinc paraules japoneses següents:

SEIRI (Seleccionar) à Identificar i separar els elements necessaris dels que no ho són, i desfer-se’n d’aquests últims.

Tenir en el lloc de treball elements innecessaris destorba i dificulta la feina amb els elements realment necessaris.

SEITON (Ordenar) à Establir la manera en que s’han d’ubicar i identificar els elements necessaris, perquè sigui fàcil i ràpid trobar-los, utilitzar-los i si cal reposar-los.

Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa.

SEISO (Netejar) à Identificar i eliminar les fonts de brutícia i mantenir els elements per assegurar que sempre es troben en condicions idònies d’ús.

Fer les coses de manera que no embrutin i si s’embruten, netejar-les de seguida. El mateix principi per l’estat de funcionament d’equips i estris.

SEIKETSU (Normalitzar) à Mantenir els nivells de realització assolits en les tres fases anteriors mitjançant la normalització de las practiques, perquè aquestes siguin iguals per part de tothom i continuades en el temps.

Consensuar entre les diferents persones de l’organització què ens cal realment, com ho ordenem i com ho mantenim net. Acordem procediments o instruccions.

SHITSUKE (Sistematitzar) à Sistematitzar les actuacions de les fases anteriors per tal que esdevinguin actuacions normals, és a dir que estiguin integrades de manera habitual en la feina diària.

Vetllem perquè les normes que hem assumit s’apliquin de manera sistemàtica, verifiquem i auditem que realment s’apliquen i les persones en donem exemple, en especialment les que tenen responsabilitats de lideratge.

Com posar en pràctica les 5 S?

Per a la implantació de la metodologia es va avançant des de la primera fins a la tercera S.

Per a cadascuna d’elles cal passar per unes fases de sensibilització, formació, planificació, realització, revisió i millora de manera que cada S quedi normalitzada amb procediments o instruccions de treball i que s’integri dins del sistema general de funcionament.

Però per aconseguir tenir èxit cal garantir les dues darreres S ja que sinó la feina aconseguida probablement s’anirà perdent.

Aquestes dues S: Siketsu i molt especialment Shitsuke necessiten una alta dosi de lideratge. És a dir que cal que des de la més alta direcció fins als nivells operatius hi hagi el propòsit d’assolir els objectius proposats.

El lideratge, la comunicació i la participació són requisits fonamentals per a l’èxit.

Aplicar la metodologia 5S és una bona estratègia per millorar la productivitat i que pot ajudar a tenir èxit també en la implantació de sistemes de gestió com de la qualitat, el medi ambient, la seguretat i higiene.

Entorn Qualitat us ofereix el seu assessorament per a la implantació metòdica i profitosa de les 5S.