El passat dia 22 de setembre es va signar un conveni entre Qualiteasy Internet Solutions SL, Entorn Qualitat, Interfase i TÜV Rheinland amb l’Associació Catalana de Municipis.
Aquest conveni té per finalitat oferir als municipis sistemes de gestió de la qualitat basats en la norma ISO 9001 i suportats amb el sistema telemàtic de Qualiteasy aplicats a les àrees de serveis urbans i brigades municipals i a les àrees de formació.
Aquests serveis anomenats Packs de Serveis Conjunts es composen de la plataforma telemàtica Qualiteasy, de l’assessorament per a implantar el sistema i la certificació per una entitat acreditada.
Entorn Qualitat assessorarà els municipis en les àrees de formació.
Ja fa temps que mantenim un acord de partenariat amb Qualiteasy especialment pel fet de la qualitat i les prestacions de la plataforma creada per Qualiteasy amb aquest mateix nom.
La utilització d’aquesta eina agilita moltíssim la gestió documental del sistema de gestió i afavoreix la participació de les persones de l’organització, especialment en els processos de gestió de les no conformitats i de les millores.