Els passats dies 14 i 15 de maig van tenir lloc a Cambrils les 1es jornades d’Innovació i Excel·lència a les Administracions públiques.

S’ha de dir que les jornades vàren ser un èxit tant des del punt de vista de la participació doncs hi van assistir unes 300 persones, com especialment per l’alt nivell de les intervencions dels ponents.

Les circumstàncies econòmiques actuals obliguen més que mai les organitzacions de l’Administració pública a millorar la seva eficàcia i eficiència i la única solució és emprendre un camí cap a l’excel·lencia en la gestió.

Entre totes les coses que s’hi vàren dir, voldríem destacar les següents idees:

  • Cada administració concreta, cada municipi ha d’innovar la manera de gestionar aprenent d’altres però sense copiar. Explorant i assajant solucions pròpies. Acceptar l’error com un mitjà d’aprenentatge.
  • L’administració pública pot externalitzar serveis i gestions a agències o altres formes de gestió privada però amb un fort control que impedeixi la pèrdua de qualitat i l’increment dels costos.
  • La necessitat d’una Administració intel·ligent, desburocratitzada, capaç de resoldre problemes per comptes de crear-ne, que escolti les persones i que gestioni la diversitat.
  • Cal que tothom dins de l’Administració sàpigua quin és el seu rol i en especial els rols polítics i els tècnics. Tant dolent és que els polítics facin gestió tècnica com que els tècnics facin de polítics.
  • La millor inversió que es pot fer per innovar a l’Administració és crear capacitat de lideratge a tots els nivells. Que totes les persones de l’organització pensin i actuïn com si aquesta fos una petita empresa i ells els propietaris.
  • Cal gestionar les competències de les persones avaluant tant els resultats com els comportaments. Els resultats són importants però també la manera d’assolir-los.

El conjunt de les intervencions han fet èmfasi en la necessitat d’aplicar models de gestió orientats a la ciutadania, basats amb els resultats, amb lideratge, organitzats per processos i amb persones competents.

divendres, 07 de novembre del 2008REACH. S’acaba el temps

Segons les dades proporcionades per l’agencia ECHA, en el seu “News Alert” del 19 de setembre d’enguany, el nombre d’empreses que s’han donat d’alta al REACH-IT, a tot l’estat espanyol, és de 526 mentre que el nombre de substàncies pre-registrades arriba a les 8865.
Tenint en compte que el nombre d’empreses del sector químic i del sector de “cautxú i plàstics”, que són els que es veuen més directament afectats pel REACH, sumen entre tots dos més de deu mil empreses, sembla que no s’estan fent els deures, i moltes empreses ho estan deixant per última hora.
Cal tenir en compte que moltes empreses d’altres sectors, el nombre de les quals és de l’ordre de centenars de milers, i que en general són considerades usuaris intermedis, també poden veure’s obligades a registrar substàncies perquè les importen directament des de fora de la Unió Europea.
També sobta que el nombre de pre-registres efectuats a tot l’estat espanyol sigui només de 8865, si es considera que cada registre correspon a un parell substància-empresa.
Alguns països com Alemanya o el Regne Unit estan sobre uns 140.000 pre-registres.
Per altra banda l’ECHA ha rebut dues sol·licituds de pre-registre, que han estat desestimades de dues empreses per la totalitat de substàncies incloses al catàleg EINECS, que en te més de seixanta mil.
Vist que la data límit per fer el pre-registre és l’1 de desembre de 2008, sembla que ens agafarà el tren.

dimecres, 15 d'octubre del 2008Conveni amb l’Associació Catalana de Municipis

El passat dia 22 de setembre es va signar un conveni entre Qualiteasy Internet Solutions SL, Entorn Qualitat, Interfase i TÜV Rheinland amb l’Associació Catalana de Municipis.
Aquest conveni té per finalitat oferir als municipis sistemes de gestió de la qualitat basats en la norma ISO 9001 i suportats amb el sistema telemàtic de Qualiteasy aplicats a les àrees de serveis urbans i brigades municipals i a les àrees de formació.
Aquests serveis anomenats Packs de Serveis Conjunts es composen de la plataforma telemàtica Qualiteasy, de l’assessorament per a implantar el sistema i la certificació per una entitat acreditada.
Entorn Qualitat assessorarà els municipis en les àrees de formació.
Ja fa temps que mantenim un acord de partenariat amb Qualiteasy especialment pel fet de la qualitat i les prestacions de la plataforma creada per Qualiteasy amb aquest mateix nom.
La utilització d’aquesta eina agilita moltíssim la gestió documental del sistema de gestió i afavoreix la participació de les persones de l’organització, especialment en els processos de gestió de les no conformitats i de les millores.


© 2008 Entorn Qualitat | Tema iKon per Wordpress per RealGeek.com Traduït per Marc Riera | Funciona amb Wordpress