divendres, 07 de novembre del 2008REACH. S’acaba el temps

Segons les dades proporcionades per l’agencia ECHA, en el seu “News Alert” del 19 de setembre d’enguany, el nombre d’empreses que s’han donat d’alta al REACH-IT, a tot l’estat espanyol, és de 526 mentre que el nombre de substàncies pre-registrades arriba a les 8865.
Tenint en compte que el nombre d’empreses del sector químic i del sector de “cautxú i plàstics”, que són els que es veuen més directament afectats pel REACH, sumen entre tots dos més de deu mil empreses, sembla que no s’estan fent els deures, i moltes empreses ho estan deixant per última hora.
Cal tenir en compte que moltes empreses d’altres sectors, el nombre de les quals és de l’ordre de centenars de milers, i que en general són considerades usuaris intermedis, també poden veure’s obligades a registrar substàncies perquè les importen directament des de fora de la Unió Europea.
També sobta que el nombre de pre-registres efectuats a tot l’estat espanyol sigui només de 8865, si es considera que cada registre correspon a un parell substància-empresa.
Alguns països com Alemanya o el Regne Unit estan sobre uns 140.000 pre-registres.
Per altra banda l’ECHA ha rebut dues sol·licituds de pre-registre, que han estat desestimades de dues empreses per la totalitat de substàncies incloses al catàleg EINECS, que en te més de seixanta mil.
Vist que la data límit per fer el pre-registre és l’1 de desembre de 2008, sembla que ens agafarà el tren.

dimecres, 15 d'octubre del 2008Conveni amb l’Associació Catalana de Municipis

El passat dia 22 de setembre es va signar un conveni entre Qualiteasy Internet Solutions SL, Entorn Qualitat, Interfase i TÜV Rheinland amb l’Associació Catalana de Municipis.
Aquest conveni té per finalitat oferir als municipis sistemes de gestió de la qualitat basats en la norma ISO 9001 i suportats amb el sistema telemàtic de Qualiteasy aplicats a les àrees de serveis urbans i brigades municipals i a les àrees de formació.
Aquests serveis anomenats Packs de Serveis Conjunts es composen de la plataforma telemàtica Qualiteasy, de l’assessorament per a implantar el sistema i la certificació per una entitat acreditada.
Entorn Qualitat assessorarà els municipis en les àrees de formació.
Ja fa temps que mantenim un acord de partenariat amb Qualiteasy especialment pel fet de la qualitat i les prestacions de la plataforma creada per Qualiteasy amb aquest mateix nom.
La utilització d’aquesta eina agilita moltíssim la gestió documental del sistema de gestió i afavoreix la participació de les persones de l’organització, especialment en els processos de gestió de les no conformitats i de les millores.


© 2008 Entorn Qualitat | Tema iKon per Wordpress per RealGeek.com Traduït per Marc Riera | Funciona amb Wordpress