divendres, 07 de novembre del 2008REACH. S’acaba el temps

Segons les dades proporcionades per l’agencia ECHA, en el seu “News Alert” del 19 de setembre d’enguany, el nombre d’empreses que s’han donat d’alta al REACH-IT, a tot l’estat espanyol, és de 526 mentre que el nombre de substàncies pre-registrades arriba a les 8865.
Tenint en compte que el nombre d’empreses del sector químic i del sector de “cautxú i plàstics”, que són els que es veuen més directament afectats pel REACH, sumen entre tots dos més de deu mil empreses, sembla que no s’estan fent els deures, i moltes empreses ho estan deixant per última hora.
Cal tenir en compte que moltes empreses d’altres sectors, el nombre de les quals és de l’ordre de centenars de milers, i que en general són considerades usuaris intermedis, també poden veure’s obligades a registrar substàncies perquè les importen directament des de fora de la Unió Europea.
També sobta que el nombre de pre-registres efectuats a tot l’estat espanyol sigui només de 8865, si es considera que cada registre correspon a un parell substància-empresa.
Alguns països com Alemanya o el Regne Unit estan sobre uns 140.000 pre-registres.
Per altra banda l’ECHA ha rebut dues sol·licituds de pre-registre, que han estat desestimades de dues empreses per la totalitat de substàncies incloses al catàleg EINECS, que en te més de seixanta mil.
Vist que la data límit per fer el pre-registre és l’1 de desembre de 2008, sembla que ens agafarà el tren.

dimecres, 15 d'octubre del 2008Conveni amb el Centre Ocupacional Les Corts

Després de la fase prèvia d’anàlisi i planificació, el dia 29 de setembre ja hem començat a treballar amb l’equip de professionals del Centre Ocupacional Les Corts en la definició i implantació d’un sistema de gestió de la qualitat per als serveis propis d’un centre ocupacional per a persones amb dependència.

El dia 31 de juliol passat s’havia signat el conveni entre el Centre Ocupacional Les Corts i Consultors de Processos Sostenibles SL (Entorn Qualitat).

Mitjançant aquest conveni el Centre Ocupacional Les Corts disposarà d’un sistema de gestió de la qualitat certificable conforme a la norma ISO 9001 i Entorn Qualitat aprofundirà el coneixement en organitzacions d’aquests serveis.

Ja havíem col·laborat amb institucions de serveis de dependència però fins ara encara no ens havíem proposat aprofundir en aquest àmbit i definir-lo com una àrea específica dels nostres serveis.

Amb l’experiència d’aquest conveni esperem estar encara més capacitats per poder assessorar amb èxit altres centres ocupacionals i organitzacions del sector de la dependència.

Com a resultat del projecte disposarem d’un model provat de sistema de gestió de la qualitat específic per centres ocupacionals que facilitarà i agilitarà la implementació en altres centres.


© 2008 Entorn Qualitat | Tema iKon per Wordpress per RealGeek.com Traduït per Marc Riera | Funciona amb Wordpress