Entorn Qualitat

Assessorament - Auditories - Suport continuat - Avaluacions - Formaciˇ - Gestions reglamentÓries ...

bloc EQ | butlletÝ | castellà Centre de coneixement

935 287 781


 

Consultoria

Col·laborem estretament amb els nostres clients per desenvolupar els projectes estratègics, de gestió, de coneixement o normatius, amb la participació de professionals experts.

El nostre objectiu és obtenir els millors resultats finals mobilitzant el mínim de recursos.

Auditories

Per garantir que els sistemes de gestió es compleixen i són eficaços cal fer periòdicament auditories internes.

Encomanar les auditories internes a Entorn Qualitat aporta com avantatge una major independència de l’auditor, una major objectivitat, una major acceptació dels resultats per les parts auditades i més ajuda per a la millora del sistema.

Suport continuat

Els nostres clients se senten recolzats en tot moment, en especial a través dels serveis:

  • Coaching a professionals de l’empresa
  • Outsourcing de la gestió dels sistemes
  • Manteniment dels sistemes de gestió
  • Milloraudit® (Servei dissenyat per combinar auditoria i procés de millora contínua)
  • Client on-line (Consultoria en xarxa)

Avaluacions

Realització d’avaluacions objectives de:

  • Satisfacció dels clients
  • Satisfacció del personal
  • Qualitat de proveïdors

Formació

Formació presencial i on-line a la mida de les vostres necessitats, en temes dels nostres àmbits de consultoria i altres afins.

Gestions reglamentàries

L’assessorament en el compliment de reglamentacions es pot complementar amb la realització o ajuda en les gestions amb l’Administració.